Mou-te en tramvia i contribueix a millorar el medi ambient

Amb l'EcoCalculadora et demostrem que, quan viatges amb TRAM, estàs contribuint a millorar el medi ambient de la Regió Metropolitana de Barcelona. Tria el teu trajecte i comprova que el tramvia de TRAM és un dels transports públics més moderns i sostenibles.

TRAM lluita contra el canvi climàtic

Qualsevol vehicle amb motor de combustió emet CO2, que és el principal gas contaminant causant del canvi climàtic. En ser vehicles de tracció 100% elèctrica, els tramvies de TRAM no generen emissions directes en l'àmbit urbà.

TRAM icon

1 tramvia

transportant 34 persones de mitjana:

0 gr CO2/km i usuari/a

car icon

1 turisme

transportant 1,1 persones de mitjana:

122,329 gr CO2/km i usuari/a

Font: Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos d’efecte hivernacle 2019, Oficina catalana del Canvi Climàtic
Font: Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2015-2021 (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Emissió de GEH* per tipologia de transport

*GEH: Gasos d'efecte d'hivernacle

emission GEH icon

TRAM contamina menys

Qualsevol vehicle amb motor de combustió emet NOx i partícules en suspensió (PM10), que són els principals contaminants amb afectació directa sobre la salut. En ser vehicles de tracció 100% elèctrica, els tramvies de TRAM contribueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones.

TRAM icon

1 tramvia

transportant 34 persones de mitjana:

0 g NOx/km i usuari/a

0 g PM10/km i usuari/a

car icon

1 turisme

transportant 1,1 persones de mitjana:

0,747 g NOx/km i usuari/a

0,036 g PM10/km i usuari/a

Per fer-vos una idea del que suposa la contaminació a la Regió Metropolitana de Barcelona, els ciutadans i ciutadanes respirem 292kg de partícules en suspensió (PM10) al llarg de l'any.

Font: Guia de càlcul d'emissions contaminants a l'atmosfera 2013, Oficina catalana del Canvi Climàtic
Font: Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2015-2021 (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Emissió de gasos contaminants per tipologia de transport

emission icon

TRAM estalvia energia

La tecnologia que equipa tota la xarxa de TRAM fa que el seu consum energètic sigui molt eficient. A més, els motors dels tramvies de TRAM generen electricitat durant la frenada que s'incorpora a la xarxa i pot ser utilitzada per altres tramvies.

TRAM icon

1 tramvia

transportant 34 persones de mitjana:

0,15 kWh/km

car icon

1 turisme

transportant 1,1 persones de mitjana:

0,83 kWh/km

Font: TRAM
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Consum energètic per tipologia de transport

energetic consum icon

TRAM millora la circulació

Un tramvia pot transportar més de 200 persones usuàries, tantes com 3 autobusos o 180 cotxes*.

180 cotxes

Tram icon
Equal icon
Buses icon
Equal icon
Cars inline icon
Cars inline icon
*Ocupació mitjana d'un turisme: 1,11 persones. Font: Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2015-2021 (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Font: TRAM

TRAM és més segur

Segons un estudi de la Unió Internacional dels Transports Públics (UITP), viatjar en tramvia és 6 vegades més segur que fer-ho en vehicle privat.

Viatjar en tramvia
6 vegades
més segur
Car accidents icon
Font: Light Rail Transit. Un mitjà de transport segur. UITP, 2014

TRAM t'estalvia diners

El cost de viatjar en tramvia és sensiblement inferior a la despesa de fer-ho en vehicle privat*. Per tant, per fer un mateix recorregut, si viatges en tramvia estalvies diners.

Tram car icon
Long. Trambaix (15,1km)0,50€**6,432
= 5,842€ estalvi
Long. Trambesós (14,1km)0,50€**5,922
= 5,422€ estalvi
Wallet icon
*Cost directe del vehicle privat: 0,42 €/km.
** Apliquem a TRAM la tarifa mitjana ponderada, el preu mitjà que paga cada usuari/a per fer-lo servir (combinació dels diferents títols disponibles).
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)