post-image

El director general de TRAM, Humberto López Vilalta, atendrà demà 27 de setembre de 08 a 12 hores les preguntes, queixes, suggeriments, comentaris o qüestions diverses que facin arribar les persones usuàries del tramvia a través de les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i Whatsapp.

El Tramvia inicia amb el seu director general una campanya que s’allargarà durant els propers mesos, en la que tots els membres de la Direcció respondran un dia a aquests canals d’atenció al client. D’aquesta manera es facilitarà a les persones usuàries la possibilitat d’accedir directament a les persones que són capdavant del transport públic i; a la inversa, la Direcció de TRAM tractarà personalment amb els i les usuàries i es posarà en el lloc de l’equip d’Atenció al Client.

Per identificar les respostes, cada director o directora de departament al capdavant de les xarxes posarà el seu nom real, com ja fa l’equip d’Atenció al Client, i també el seu càrrec.

En total, els nou canals d’atenció al client que gestiona TRAM (les oficines físiques, el telèfon gratuït, Twitter, Facebook, el web, l’aplicació mòbil, l’intèrfon de les parades, Whatsapp i el personal itinerant) reben més de mil peticions mensuals de mitjana, de les quals més del 50% arriben via Whatsapp.

Líders en servei

L’equip de TRAM ha estat escollit Servei d’Atenció al Client de l’any 2019 i guardonat en la gala ‘Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año’ organitzada per la consultora Sotto Tempo Advertising després de passar per diferents proves i de competir amb diferents operadors de transport a nivell estatal.