post-image

TRAM ha instal·lat en el sistema de climatització de tots els seus tramvies aparells ionitzadors capaços de reduir la presència de partícules de pols, bacteris, virus i olors presents a l’aire de manera totalment innòcua per a les persones.

A través d’aquests aparells dotats de la tecnologia coneguda com a ionització de punta de raspall, s’alliberen ions positius i negatius capaços de carregar elèctricament les molècules d’oxigen i nitrogen presents a l’aire embarcat del tramvia. Aquestes molècules s’enganxen a les partícules de pols, bacteris, virus i olors que, segons la seva estructura, es destrueixen, es precipiten a terra o són atrapades pel filtre. 

Després d’una prova pilot portada a terme l’any 2022, amb proves de lectura directa, proves mitjançant captadors actius i proves mitjançant captadors passius, es va concloure que la ionització és capaç de reduir la concentració de partícules presents a l’aire entre un 80 i 95 %. Ara, tots els tramvies de TRAM compten amb aquesta tecnologia.